Wie zijn wij?

De Gereformeerde Kerk in Gent bestaat al bijna 40 jaar. Eerst kwamen we samen in een klein zaaltje aan de Ketelvest. Midden de jaren ‘80 zijn we verhuisd naar onze huidige locatie aan de Gordunakaai. Al die jaren was de ‘Kerk aan de Leie’ een evangelisatiepost. De uiteindelijke verantwoordelijkheid lag bij de Gereformeerde Kerk in Axel (vlak over de grens in Zeeuws-Vlaanderen).

Inmiddels is de gemeenschap voldoende gegroeid in aantal (een 100-tal leden) en in draagkracht (een kerkenraad bestaande uit een predikant, twee oudsten en een diaken, bijgestaan door verschillende commissies met specifieke taken) om voortaan de verantwoordelijkheid zelf te dragen. De officiële verzelfstandiging vond plaats in een feestelijke kerkdienst op zondag 8 november 2009.

Ook als zelfstandige kerk zullen we enerzijds blijven aanleunen bij het Gereformeerde Kerkverband in Nederland en blijven we ons anderzijds engageren binnen het Gereformeerd Overleg Vlaanderen.

Onze kerk is een christelijke kerk

Alles in onze kerk en in ons persoonlijk leven heeft te maken met Jezus Christus. We geloven wat de Bijbel over Hem vertelt: Hij is de zoon van God, God en mens tegelijk, Hij is gestorven voor onze zonden aan een kruis, Hij is opgestaan uit de dood, Hij leeft nu voor altijd om ons leven te geven.

Onze kerk is een bijbelse kerk

In onze kerk neemt de Bijbel een centrale plaats in. Iedereen heeft een Bijbel. We lezen en studeren er in, persoonlijk en samen. De bijbel is het boek om Jezus Christus te leren kennen. We geloven dat de Bijbel Gods Woord is. God gebruikte mensen om de Bijbel te schrijven, maar voor het resultaat staat Hij garant.

Onze kerk is een gereformeerde kerk

Gereformeerd wil hetzelfde uitdrukken als ‘christelijk’. Het woord ‘gereformeerd’ wijst terug naar de kerkgeschiedenis van de 16e eeuw. In de loop der eeuwen was de kerk erg vervormd. De Bijbel werd slecht gekend, het leven van christenen stond op een laag peil. Een grote groep mensen (waaronder Martin Luther en Johannes Calvijn) wilde de kerk hervormen (in het Frans ‘reformé’, vandaar gereformeerd). Terug naar de Bijbel. De leiding van de Katholieke kerk accepteerde hen niet, en zo ontstonden er overal in Europa Protestantse kerken, waaronder de Gereformeerde kerken in België.

‘Gereformeerd’ is dus meer dan een kerknaam, het is een terugkeren naar de bron: leven van wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan en wat we dus zelf niet meer hoeven te verdienen.

Onze kerk is een menselijke kerk

Wij zijn een kerk vol gewone mensen. Ons persoonlijk leven en de onderling omgang is niet volmaakt. Verdriet en teleurstelling gaan niet aan ons voorbij. Maar met onze gebreken en met ons verdriet gaan we naar God toe, die ons kracht geeft lief te hebben. We zijn gewone mensen, maar we horen bij een bijzondere God. En dat is gelukkig te merken ook.

Onze kerk kent predikanten, oudsten en diakenen

Aan de gemeente wordt leiding gegeven door een team van verschillende mensen. De taak van de predikanten is m.n. prediking en onderwijs, de taak van de oudsten is de zorg voor de gemeenteleden (pastoraat) en de taak van de diakenen is het coördineren van onderling hulpbetoon. Predikant, oudste en diaken worden gekozen door de leden van de gemeente.

Onze kerk heeft relaties met andere kerken

Onze kerk heeft sterke banden met de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Onze gemeente is aangesloten bij het Gereformeerd Overleg Vlaanderen (GOV), een overlegorgaan van een zestal kerken van gereformeerde signatuur. Het GOV is aangesloten bij de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België. Alle bij de Federale Synode aangesloten kerken zijn door de Belgische overheid erkend.
Binnen de stad Gent werken we samen met verschillende andere evangelisch-christelijke kerken en organisaties. Een overzicht vind je op ikgeloofingent.be